Medarbetaren följer ledaren till gemensamma mål
 • Leda
 • Värdera
 • Uppskatta
 • Agera
Personer gör affärer med personer
 • Förtroende
 • Lyhördhet
 • Kvalité
 • Uppföljning
Från offert till leverans
 • Bemöta
 • Strukturera
 • Agera
 • Leverera

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild