Marcus Hansson, Söker uppdrag / projektarbete / anställning, med utgångspunkt Bengtsfors.

 

Tror starkt på att en uppskattad medarbetare är vägen till flera parters framgång.. Lönsamheten genereras av den motor som driver runt verksamheten. För varje grön gubbe är målet närmare.

 

Tror på vikten av gemensamma mål och yrkesstolthet som speglar av sig i kvalitén vid leverans till kund.

Att i gemenskap skapas kompetens, trygghet och förtroende som för teamet till fina möjligheter.

 

 

Vi har alla olika styrkor och drivkrafter. Tolka och se dina medarbetares olika styrkor / drivkrafter för att ta vara på dessa tillgångar på bästa vis. Att medarbetare ses som en tillgång, där investeringar kan göras för ytterligare tillväxt.

 

Med rätt förutsättningar kommer ditt företags tillgångar ta er till toppen.