Utbildningar &  Behörigheter

För att bemöta kommande behov är nya erfarenheter och utmaningar en viktig del.

Nedan är utbildningar som jag har genomfört.

 

Account Manager

Utbildare: Strid & Co – Låt hjärtat slå ditt säljrekord

 

Agil förändringsledning

Ledarskap i verksamhetsutveckling

Utbildare: Agilcoachen

 

Agil Projektledning

Agila arbetssätt , SCRUM, Kanban

Utbildare: Agilcoachen

 

Agilt Ledarskap – Grundkurs

Ledarskap – Verksamhetsutveckling

Utbildare: Agilcoachen

 

Arbeta med filer i Microsoft Teams

Utbildare: Moderskeppet – Kreativa kurser

 

Att leda och samordna utan att vara chef

Ledarskap

Utbildare: Kronkvist kommunikation AB

 

BAM – Bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverket, Roller, SAM, Riskbedömning, Rehabilitering, Kränkande särbehandling, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet & nytänkande

 

Bas P & Bas U

Byggarbetsmiljösamordning Grund

Utbildare: Opatina Utbildning AB

 

Budget – Handlingsberedskap & förberedelse inför morgondagen

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – kompetensutveckling

 

Butikssäljare 1 – Merförsäljning & kundvård

Utbildare: Novus kunskap AB – Ökar kunskaper kring försäljning

 

Butikssäljare 2 – Merförsäljning & kundvård

Utbildare: Novus kunskap AB – Ökar kunskaper kring försäljning

 

Coachande Ledarskap

Coachning , Ledarskap,  Mentorskap, Drivkrafter

Utbildare: Mongara – Verksamhetsutvecklande utbildningar

 

Det coachande ledarskapet

Utbildare: Randstad RiseSmart – Global arbetsmarknadstjänst

 

Diplomerad mötesledare

Möteskultur, Strategiskt verktyg, Spelregler, Mötesplanering, Tydligt syfte, Mål, Engagemang, Metoder, Personligheter, Möblering, Uppföljning

Utbildare: Möten & kommunikation – Utvecklar ledarskapskommunikation

 

Excel 2019 – Grundkurs

Utbildare: Zier Utbildning – Visuell & digital kommunikation

 

Förbättringskompetens

Produktion & Logistik i verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Förbättringsplanering

Produktion & Logistik

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Grundläggande fallskyddsteori

Arbetsmiljölagen, Lagar & regler, Risker & åtgärder

Utbildare: Svensk Höjdsäkerhet AB

 

ISO 9001 – Kvalitetsledning – Grundkurs

Verksamhetsutveckling

Verksamhetens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Dokumentation, Verksamheten, Uppföljning

Utbildare: Assurgo Group – Ständiga förbättringar

 

ISO 14001 – Miljöledning – Grundkurs

Verksamhetsutveckling

Verksamhetens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Dokumentation, Verksamheten, Utvärdering

Utbildare: Assurgo Group – Ständiga förbättringar

 

ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö – Grundkurs

Arbetsmiljö & säkerhet – Verksamhetsutveckling

Verksamhetens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Dokumentation, Verksamheten, Utvärdering

Utbildare: Assurgo Group – Ständiga förbättringar

 

KAM – Key Account Manager

Utbildare: Strid & Co – Låt hjärtat slå ditt säljrekord

 

Kompetensutveckling

HR & Personal / Produktion & Logistik

Strategiska frågeställningar, Kompetensbrist, Verksamhetsutveckling, Kompetensplaner

Utbildningsbolag : QDC – Utbildar i LEAN

 

Konkurrenskraftig produktion

Produktion & Logistik

Företagande & lönsamhet, Prissättning, Kundkrav, Människor, Processer, Resultat, Krav på produktionsanläggning, Produktionsutveckling, Förbättringsarbete, Arbeta utifrån kraven

Utbildare : QDC – Utbildar i LEAN

 

Kundservice & Merförsäljning

Sälj & Marknad

Utbildare: Novus kunskap AB – Ökar kunskaper kring försäljning

 

LEAN – Ett naturligt tillstånd

Hur uppnår man LEAN, Struktur

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

LEAN – Grundkurs

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling 

Utbildare : QDC – Utbildar i LEAN

 

LOU – Grundkurs

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare: Magnus Josephson AB – Skapar tillväxt i er offentliga affär

 

LOU – Fördjupningskurs

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare : Magnus Josephson AB – Skapar tillväxt i er offentliga affär

 

Microsoft Projekt

Data & It

Utbildningsbolag: Zier Utbildning – Visuell & digital kommunikation

 

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö & Säkerhet

Lagar & Regler, Arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter,  Roller, Dokumentation, Arbetsmiljöpolicy, Rutiner, Skriftliga instruktioner, Uppgiftsfördelning, Undersökning, Riskbedömning, Riskmatris, Incidenter, Tillbud, Olyckor, Handlingsplan, Kontroll & uppföljning

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet & nytänkande

 

Slutna utrymmen

Lagar &normer, Arbetsplanering, Risker, Åtgärder

Utbildare: Svensk Höjdsäkerhet AB

 

5S – Grundkurs

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

7 Kvalitetsverktyg

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Förarutbildning

Behörighet B CE, Hjullastare, Truckkort TLP 2, YKB, Förarkort

Utbildare: YFUV

 

Pågående utbildning ( Arbetsrätt)

Arbetsformer, personliga skäl, arbetsbrist, sanktioner, företrädesrätt, förhandling, diskrimineringslagen, semesterlagen, sjuklönelagen

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt & affärsrätt