Utbildningar &  Behörigheter

För att bemöta kommande behov är nya erfarenheter och utmaningar en viktig del.

Nedan är diplomerade utbildningar som jag har genomfört.

 

Account Manager

Utbildare: Strid & Co – Låt hjärtat slå ditt säljrekord

 

Agil förändringsledning

Ledarskap i verksamhetsutveckling

Utbildare: Agilcoachen

 

Agil Projektledning

Agila arbetssätt , SCRUM, Kanban

Utbildare: Agilcoachen

 

Agilt Ledarskap – Fördjupningskurs

Ledarskap – Verksamhetsutveckling

Utbildare: Agilcoachen

 

Agilt Ledarskap – Grundkurs

Ledarskap – Verksamhetsutveckling

Utbildare: Agilcoachen

 

Alkohol och droger – Identifiera & agera

HR & Personal

Utbildare: Ljung & Sjöberg – Starkt engagemang för att hjälpa människor med beroendeproblematik

 

Alkohol och droger – Om dig och din omgivning

HR & Personal

Utbildare: Ljung & Sjöberg – Starkt engagemang för att hjälpa människor med beroendeproblematik

 

Arbeta med filer i Microsoft Teams

Utbildare: Moderskeppet – Kreativa kurser

 

Arbete i social oro

Arbetsmiljö & säkerhet

Utbildare: All-InOrder – Professionell konflikthantering

 

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Arbetsmiljö & säkerhet

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet & nytänkande

 

Arbetsglädje

HR & Personal

Utbildare: Laciani Communication & Performance Development AB

 

Arbetsrätt – Fem centrala lagar

HR & Personal – Juridik

Arbetsformer, personliga skäl, arbetsbrist, sanktioner, företrädesrätt, förhandling, diskrimineringslagen, semesterlagen, sjuklönelagen

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt & affärsrätt

 

Att förebygga alkoholproblem på arbetsplatsen – För chefer och ledare

Arbetsmiljö & säkerhet – HR & Personal – Ledarskap

Utbildare: Promilletanten AB

 

Att leda och samordna utan att vara chef

Ledarskap

Utbildare: Kronkvist kommunikation AB

 

BAM – Bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverket, Roller, SAM, Riskbedömning, Rehabilitering, Kränkande särbehandling, Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet & nytänkande

 

Bas P & Bas U

Byggarbetsmiljösamordning Grund

Utbildare: Opatina Utbildning AB

 

Bemötande för offentlig sektor

Offentlig sektor

Utbildare: Kronkvist kommunikation AB

 

Bokföring – Fördjupningskurs

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – kompetensutveckling

 

Bokföring – Grundkurs

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – kompetensutveckling

 

Bokslut aktiebolag

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – kompetensutveckling

 

Budget – Handlingsberedskap & förberedelse inför morgondagen

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – kompetensutveckling

 

Butikssäljare 1 – Merförsäljning & kundvård

Sälj & Marknad

Utbildare: Novus kunskap AB – Ökar kunskaper kring försäljning

 

Butikssäljare 2 – Merförsäljning & kundvård

Sälj & Marknad

Utbildare: Novus kunskap AB – Ökar kunskaper kring försäljning

 

Coachande Ledarskap

Coachning , Ledarskap,  Mentorskap, Drivkrafter

Utbildare: Mongara – Verksamhetsutvecklande utbildningar

 

CSR och hållbarhet

Verksamhetsutveckling

Utbildare: MKA Hållbarhet – Effektivt hållbarhetsarbete

 

Den svenska mutlagstiftningen

Juridik

Utbildare: Torbjörn Lindhe Juristtjänsten AB

 

Det coachande ledarskapet

Ledarskap

Utbildare: Randstad RiseSmart – Global arbetsmarknadstjänst

 

Diplomerad mötesledare

Kommunikation

Möteskultur, Strategiskt verktyg, Spelregler, Mötesplanering, Tydligt syfte, Mål, Engagemang, Metoder, Personligheter, Möblering, Uppföljning

Utbildare: Möten & kommunikation – Utvecklar ledarskapskommunikation

 

Diskrimineringslagen 2008:567

HR & Personal – Juridik

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt och affärsrätt

 

Effective cross-cultural communication for project managers

kommunikation

Utbildare: Magnus consultants – Marilyn Ford Bartfay – specialist på engelsk affärskommunikation

 

Ekonomi – Grundkurs

Arbetsmarknad – Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – kompetensutveckling

 

Employer Branding

HR & Personal – Verksamhetsutveckling

Framgångsrika arbetsgivare med kompetent personal, Drivkrafter, Att behålla rätt personal, Att attrahera ny personal.

Utbildare: ElisEss AB

 

Ett helhetsperspektiv för framgång – Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö

HR – Personal – Ledarskap – Verksamhetsutveckling

Utbildare: ElisEss AB

 

Excel 2019

Utbildare: Zier Utbildning – Visuell & digital kommunikation

 

Excellence i förhandling

Kommunikation – Sälj & Marknad

Människan, förberedelser, kommunikation, förhandling

Utbildare: IBCC – professionell förhandlingsteknik

 

Förbättringskompetens

Produktion & Logistik i verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Förbättringsplanering

Produktion & Logistik

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Förhandlingspsykologi

Kommunikation – Sälj & Marknad

Utbildare: Conferator kompetens

Lars Larsson – Expert på retorik och pedagogik

 

Grundläggande fallskyddsteori

Arbetsmiljölagen, Lagar & regler, Risker & åtgärder

Utbildare: Svensk Höjdsäkerhet AB

 

Hållbarhet och CSR

Verksamhetsutveckling

Utbildare: Njord Consulting AB

 

ISO 9001 – Kvalitetsledning – Grundkurs

Verksamhetsutveckling

Verksamhetens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Dokumentation, Verksamheten, Uppföljning

Utbildare: Assurgo Group – Ständiga förbättringar

 

ISO 14001 – Miljöledning – Grundkurs

Verksamhetsutveckling

Verksamhetens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Dokumentation, Verksamheten, Utvärdering

Utbildare: Assurgo Group – Ständiga förbättringar

 

ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö – Grundkurs

Arbetsmiljö & säkerhet – Verksamhetsutveckling

Verksamhetens förutsättningar, Ledarskap, Planering, Stöd, Dokumentation, Verksamheten, Utvärdering

Utbildare: Assurgo Group – Ständiga förbättringar

 

KAM – Key Account Manager

Sälj & Marknad

Utbildare: Strid & Co – Låt hjärtat slå ditt säljrekord

 

Kommersiella villkor i offentlig upphandling

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare: Avtalsrätt.com – Specialiserad på avtalsrätt och offentlig upphandling

 

Kompetensutveckling

HR & Personal / Produktion & Logistik

Strategiska frågeställningar, Kompetensbrist, Verksamhetsutveckling, Kompetensplaner

Utbildare : QDC – Utbildar i LEAN

 

Konkurrenskraftig produktion

Produktion & Logistik

Företagande & lönsamhet, Prissättning, Kundkrav, Människor, Processer, Resultat, Krav på produktionsanläggning, Produktionsutveckling, Förbättringsarbete, Arbeta utifrån kraven

Utbildare : QDC – Utbildar i LEAN

 

Kontrollbalansräkning

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB

 

Krisstöd inom arbetsmiljö

Arbetsmiljö & Säkerhet

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet och nytänkande

 

Kundservice & Merförsäljning

Sälj & Marknad

Utbildare: Novus kunskap AB – Ökar kunskaper kring försäljning

 

Lager och logistik

Ekonomi – produktion & logistik

Utbildare: Nordic Supply Chain Advice

 

LAS – Lagen om anställningsskydd

HR & Personal – Juridik

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt och affärsrätt

 

LEAN – Ett naturligt tillstånd

Hur uppnår man LEAN, Struktur

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

LEAN – Grundkurs

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling 

Utbildare : QDC – Utbildar i LEAN

 

Ledarskap – Fördjupningskurs

Mångfald, generationer, motivation, stresshantering, kommunikationsplan, förändringsledning, hållbart ledarskap

Utbildare: Mongara – Verksamhetsutvecklande utbildningar

 

Ledarskap – Grundkurs

Ledarskap, personlig utveckling, kommunikation, gruppdynamik, coachning, målstyrning

Utbildare: Mongara – Verksamhetsutvecklande utbildningar

 

Licensiering som affärsmöjlighet

Verksamhetsutveckling

Utbildare: Innoative Marketing

 

LOU – För dig som jobbar inom offentlig sektor

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare: Magnus Josephson AB – Skapar tillväxt i er offentliga affär

 

LOU – Fördjupningskurs

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare: Magnus Josephson AB – Skapar tillväxt i er offentliga affär

 

LOU – Grundkurs

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare : Magnus Josephson AB – Skapar tillväxt i er offentliga affär

 

Lönsamhetsutveckling

Ekonomi

Utbildare: Lindstrand Group

 

MBL – Medbestämmandelagen

HR & Personal – Juridik

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt och affärsrätt

 

Microsoft Projekt

Data & It

Utbildningsbolag: Zier Utbildning – Visuell & digital kommunikation

 

Nyckeltal – Verktyg för ekonomisk analys

Ekonomi

Utbildare: Reagens Affärsutveckling AB – Kompetensutveckling

 

Offentlig verksamhet – Anställd i kommunalt bolag

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Att bekämpa korruption

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Att bemöta personer med ett rättshaveristiskt beteende

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Att vara offentligt anställd

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Att vara politiskt förtroendevald

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Så fungerar det i Sverige

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Så fungerar en kommun

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Så fungerar en region

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Offentlig verksamhet – Så fungerar EU

Offentlig sektor

Utbildare: Synkop Rådgivare

 

Organisation och styrning

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Personal – från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

HR & Personal – Ekonomi

Utbildare: ElisEss AB

 

Power BI Desktop

Data & it

Utbildare: Zier Utbildning

 

Processkartläggning

Produktion & Logistik

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Retorik & framförandeteknik – Grundkurs

Kommunikation

Utbildare: Voice and Message – Det senaste inom retorikforskning

 

SAM -Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö & Säkerhet

Lagar & Regler, Arbetsmiljölagstiftningen, Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter,  Roller, Dokumentation, Arbetsmiljöpolicy, Rutiner, Skriftliga instruktioner, Uppgiftsfördelning, Undersökning, Riskbedömning, Riskmatris, Incidenter, Tillbud, Olyckor, Handlingsplan, Kontroll & uppföljning

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet & nytänkande

 

Semesterlagen 1977.480

HR & Personal – Juridik

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt och affärsrätt

 

Sjuklönelagen 1991.1047

HR & Personal – Juridik

Utbildare: Astra Advokater – Arbetsrätt och affärsrätt

 

Skyddsombudets roll

Arbetsmiljö & säkerhet

Utbildare: Kriskonsulterna – Trygghet, kvalitet & nytänkande

 

Slutna utrymmen

Lagar &normer, Arbetsplanering, Risker, Åtgärder

Utbildare: Svensk Höjdsäkerhet AB

 

Tvärfunktionella förbättringsteam

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra

Juridik – Offentlig sektor

Utbildare: Avtalsrätt.com

 

Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi

HR och Personal

Utbildare: Liber Management

 

5S – Grundkurs

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

6 Sigma Green Belt

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

7 Kvalitetsverktyg

Produktion & Logistik – Verksamhetsutveckling

Utbildare: QDC – Utbildar i LEAN

 

Förarutbildning

Behörighet B CE, Hjullastare, Truckkort TLP 2, YKB, Förarkort

Utbildare: YFUV