Befintliga resurser

Använda befintliga tillgångar på rätt plats

Ta tillvara på den kompetens som finns under taket och uppmuntra till delaktighet 

 

Drivkraft

Att se & använda varje persons drivkraft

 

Förtroende

Bygga nätverk & relationer

Knyta nya kontakter, samarbeta och lyfta andra, arbeta systematiskt

 

Gemensamma mål

Samlad kompetens skapar större kraft

Engagera och göra fler delaktiga mot de gemensamma målen

 

Kommunikation

Tydlig kommunikation internt & externt

Kommunicera frekvent, samt återkoppla och följa upp

 

Leverans

Säkerställa att leverans sker enligt beställarens förväntningar om tid och kvalité

Följa upp kundnöjdhet för en långsiktig relation